Henryk Kwaśniewski

Pseudonim
Lis, Lux
Stopień wojskowy
plutonowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
26.01.1925, Podhorce (gm. Majdan Górny)
Data i miejsce śmierci
15.12.1951, Kol. Alojzów (gm. Werbkowice)
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
AK, WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od stycznia 1940 współpracował z ZWZ, od 05.07.1942 był żołnierzem AK podległym Stefanowi Kwaśniewskiemu „Wiktorowi” pełniąc funkcję drużynowego. W 1944 ukończył Szkołę Niższego Dowodzenia V batalionu AK ulokowaną w m. Szystowice Folwark. Następnie był żołnierzem WiN rejonu Hrubieszów. Ujawnił się 12.04.1947 w PUBP w Hrubieszowie. Jesienią 1949 wstąpił do II Inspektoratu Zamojskiego AK i był żołnierzem w rejonie Hostynne. W jego zabudowaniach w kol. Gdeszyn znajdował się magazyn broni rejonu. Po ujawnieniu przez UB działalności II Inspektoratu Zamojskiego AK PUBP w Hrubieszowie wydał 19.04.1950 postanowienie o jego zatrzymaniu. Udało mu się jednak uniknąć zatrzymania. Początkowo ukrywał się z bratem Wacławem Kwaśniewskim „Mściwym” a następnie dołączył do oddziału W.M. Wróblewskiego „Szuma”, gdzie dowodził pięcioosobowym patrolem. Od 02.12.1950 był poszukiwany listem gończym. Od lata 1950 dowodził własnym oddziałem, a tylko doraźnie kontaktował się z „Szumem”. 15.12.1951 Henryk Kwaśniewski „Lux”, Wacław Kwaśniewski „Mściwy”, Jan Wisniewski „Róg” i Stanisław Borsuk „Suchy” przebywali w zabudowaniach Antoniego i Emilii Świszczów w Kol. Alojzów. Zostali otoczeni przez grupę operacyjną UB-KBW. „Lux” i „Mściwy” podjęli walkę, zaś „Róg” i „Suchy” ukryli się. Prawdopodobnie po zranieniu „Mściwego”, „Lux” na jego prośbę zastrzelił go i sam popełnił samobójstwo. Postanowieniem Prezydenta RP z 20.05.2021 plut. Henryk Kwaśniewski został pośmiertnie awansowany do stopnia podporucznika.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.