Stanisław Kocem

Pseudonim
Onufry Śląski
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.03.1913, Klucze
Data i miejsce śmierci
07.11.1979, Bytom
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ
Miejsce pochówku
Kazimierz-Będzin
Przebieg służby

vel Adam Janas, vel Stanisław Milewicz. We wrześniu 1939 walczył w SGO “Polesie”. W grudniu 1939 włączył się w działalność konspiracyjną w Zagłębiu Dąbrowskim. Zdekonspirowany wyjechał do GG i włączył się w działalność ZJ, później NSZ na terenie Krakowa. Od sierpnia 1943 komendant NSZ w gminie Jangrod, od września 1943 komendant Obwodu Miechów. Od października 1944 do kwietnia 1945 szef Wydziału IV (zaopatrzenie, duszpasterstwo, służba zdrowia) Komendy Krakowskiego Okręgu NSZ. Od kwietnia 1945 w sztabie VII Śląskiego Okręgu NSZ jako szef Wydziału II i IV. Aresztowany 28.10.1945, skazany na karę śmierci złagodzoną do dożywocia. Z więzienia wyszedł 08.06.1956.

Więcej informacji

R. Sierchuła, Historia człowieka myślącego. Lech Karol Neyman (1908-1948), 2013; B. J. Jędrzejec, Walka i Pamięć. Przyczynek do dziejów najnowszych Zagłębia i Śląska 1939-1946, 2008; T. Greniuch, Chrystus za nas, my za Chrystusa. Historia Zgrupowania Oddziałów Leśnych NSZ pod dowództwem kpt. H. Flamego “Bartka”, 2018

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”/Elżbieta Soja z d. Kocem

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.