Edward Kazior

Pseudonim
Lot
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
18.02.1918, Wierzbica (pow. Olkusz), s. Ludwika i Marianny
Data i miejsce śmierci
30.04.1945, Jeżówka (pow. Olkusz)
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
oddział specjalny BCh/LSB
Miejsce pochówku
Kidów
Przebieg służby

Absolwent Szkoły Rolniczej w Trzyciążu, od młodości związany z ruchem ludowym. W 1938 został prezesem koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew” w Wierzbicy. Od 1940 działał w ZWZ jako łącznik i kolporter prasy. W wyniku serii aresztowań rozbijających struktury ZWZ, zaangażował się w działalność BCh. W 1943 został dowódcą oddziału specjalnego BCh w Obwodzie Olkusz. Wykonał szereg egzekucji na konfidentach, granatowych policjantach i bandytach. W 1945 płynnie przeszedł do drugiej konspiracji. Wiosną 1945 oddział „Lota” m.in. zlikwidował kilku funkcjonariuszy UB i MO. Kazior zginął od kuli milicjanta, kiedy wraz z trzema żołnierzami oddziału nocował w szopie we wsi Jeżówka k. Wolbromia.

Więcej informacji

Brożek Cezary, Mieszkańcy Wierzbicy polegli i pomordowani w czasie II wojny światowej, Wierzbica 2014;
Brożek Cezary, Pozostańcie wierni przysiędze. Rzecz o żołnierzach wyklętych na ziemi pilicko-żarnowieckiej w 1945 r. Nasza Pilica nr. 2 i 3, 2015;
Micuła Aneta, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Olkusz 1945-1956, w: „Żołnierze Niezłomni Ziemi Olkuskiej – historia i pamięć”, Kraków 2015;

Autor wpisu
Konrad Kulig, Światowy Związek Żołnierzy AK Koło Olkusz

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.