Józef Jankowski

Pseudonim
Jagoda, Młot, Pogoda
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
18.03.1898, Jednorożec, s. Antoniego i Tekli
Data i miejsce śmierci
03.12.1957, Olsztyn
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
ROAK
Miejsce pochówku
Cmentarz w Jednorożcu
Przebieg służby

Od 1942 w ZWZ. W maju 1944 wstąpił w szeregi AK. Komendant placówki AK w Jednorożcu. Po zakończeniu działań wojennych działał w ROAK. Wiosną 1945 został mianowany przez Zacheusza Nowowiejskiego “Jeża” Komendantem Ośrodka II kryptonim “Bór”, obejmującego cztery gminy: Chorzele, Jednorożec, Zaręby i Baranowo. Rozprowadzał biuletyny, odezwy i prasę, utrzymywał kontakt z innymi organizacjami. Aresztowany 08.03.1946 przez funkcjonariuszy PUBP w Przasnyszu. Przetrzymywany w areszcie śledczym w Przasnyszu, następnie przewieziony do aresztu śledczego UB w Warszawie przy ul. 11 Listopada “Toledo III”. W 1947 toczyła się przeciwko niemu rozprawa przed WSR w Warszawie. Zwolniony na mocy amnestii. Po wyjściu z więzienia otrzymał nakaz od UB natychmiastowego opuszczenia rodzinnej wioski Jednorożec i zamieszkania na Ziemiach Odzyskanych. Józef Jankowski zamieszkał w Olsztynie, powracał jednak do Jednorożca i dalej prowadził działalność niepodległościową. Ponownie aresztowany w wigilię Bożego Narodzenia w 1950. Na skutek nieludzkiego traktowania, bicia, torturowania w czasie przesłuchań prowadzonych przez funkcjonariuszy UB utracił zdrowie i zmarł.

Więcej informacji
Autor wpisu
Josef Jankowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.