Jan Hadam

Pseudonim
Tyczka, Agrest
Stopień wojskowy
plutonowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
24.11.1916, Szperówka (obecnie część Szczebrzeszyna)
Data i miejsce śmierci
20.06.1952, koło Szperówki
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski AK
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od 16.02.1939 w 3. PAL w Zamościu w plutonie łączności. Od kwietnia do sierpnia 1939 uczył się w Szkole Podoficerskiej 3. pal w Zamościu. W sierpniu 1939 uzyskał awans do stopnia bombardiera. Od 01 do 09.09.1939 walczył w 3 pal m.in. pod Dęblinem. 10.10.1939 powrócił do domu do Szperówki, gdzie pracował w gospodarstwie rolnym. Na początku 1942 zaprzysiężony w BCh przez Jana Krukowskiego „Naskiego”, zastępcę dowódcy placówki BCh w Radecznicy, przyjął pseudonim „Tyczka”. W organizacji prowadził punkt kontaktowy oraz w 1943 prowadził szkolenia z musztry i obsługi broni, które odbywały się w lesie niedaleko jego miejsca zamieszkania. Od 01.03.1944, po akcji scaleniowej, był żołnierzem AK i pełnił funkcję dowódcy placówki w Radecznicy. Od października 1946 członek WiN w rejonie Szczebrzeszyn (kryptonim „Olcha”). Utrzymywał kontakt m.in. z Hieronimem Dekutowskim „Zaporą”, który 06.12.1947 przebywał u niego w Szperówce. 10.03.1947 awansowany przez dowódcę Obwodu Zamojskiego WiN Mariana Pilarskiego „Jara” do stopnia plut. rez. ze starszeństwem od 01.02.1947. Ujawnił się 12.04.1947 w PUBP w Zwierzyńcu. 21.03.1948 przystąpił do II Inspektoratu Zamojskiego AK i przyjął pseudonim „Agrest”. Został dowódcą rejonu Radecznica – Sułów w Obwodzie Zamość. Sprawował również pieczę nad radiostacją z zasobów AK, która była ukryta niedaleko jego miejsca zamieszkania. Jednak nie została ona użyta przez organizację. W kwietniu 1950 po ujawnieniu przez UB działalności Hadama w II Inspektoracie Zamojskim AK był poszukiwany i zaczął się ukrywać. 20.06.1952 w wyniku doniesień agenturalnych KP MO w Zamościu ustaliła miejscu ukrywania się Hadama. Milicja ze Szczebrzeszyna urządziła na niego zasadzkę w lesie rozłopskim koło Szperówki, gdzie funkcjonariusz MO zastrzelił go. Pośmiertnie, postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 25.01.2016 awansowany do stopnia ppor. Jego symboliczna mogiła znajduje się w grobowcu rodzinnym Hadamów na cmentarzu w Szczebrzeszynie, zaś w miejscu jego śmierci, tj. w lesie nazywanym przez miejscową ludność Makarowiec, stoi drewniany krzyż postawiony przez rodzinę.

Więcej informacji

B. Szyprowski, Plut. Jan Hadam „Tyczka”, „Agrest”, https://inspektoratzamojskiak.blogspot.com/2018/04/plut-jan-hadam-tyczka-agrest.html,

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.