Ludwik Greniuk

Pseudonim
Żuraw, Matuszewski
Stopień wojskowy
plutonowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
04.10.1917, Ornatowice, pow. Hrubieszów, s. Piotra i Salomei zd. Grządkowska
Data i miejsce śmierci
06.05.1991
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WiN, II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej
Miejsce pochówku
Cmentarz w Teratynie
Przebieg służby

Przed wybuchem II wojny światowej służył w 23. pp w Równem. Od 1940 członek ZWZ-AK – dowódca drużyny; członek WiN w rejonie Czesława Hajduka „Ślepego”; 01.06.1945 awansowany do stopnia plutonowego ze starszeństwem od 03.05.1945. Ujawnił się 01.04.1947 w PUBP Hrubieszów. Od 1949 żołnierz II Inspektoratu Zamojskiego AK, w tym od kwietnia 1950 członek oddziału W.M. Wróblewskiego „Szuma”. 16.10.1951 został zatrzymany w obławie KBW i UB w Kol. Ornatowice. Wyrokiem WSR w Lublinie z 25.04.1952 skazany na karę dożywotniego więzienia. W 1956 został zwolniony z więzienia.

Więcej informacji

B. Szyprowski, “Z moich kości i z mojej krwi powstanie prawdziwy Polak…”. II Inspektorat Zamojski Armii Krajowej (marzec 1948-grudzień 1954 r.), Warszawa 2021.

Autor wpisu
dr Bartłomiej Szyprowski

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.