Tadeusz Gajda

Pseudonim
Tarzan
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
15.02.1924, Charzewice (pow. Tarnobrzeg), s. Józefa i Marii
Data i miejsce śmierci
14.10.1946, Kraków
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

W 1941 został przez ojca zaangażowany do placówki NOW w Nisku. W październiku 1943 przeszedł do oddziału partyzanckiego por. Franciszka Przysiężniaka „Ojca Jana”, gdzie ukończył konspiracyjną podchorążówkę. Wcielony do 25. pp 10. DP (L)WP. Zdezerterował w lutym 1945, następnie nawiązał łączność z lokalnym dowództwem NZW. 30.04.1945 objął tarnobrzeską Komendę Powiatową organizując oddział leśny, 11.07.1945 częściowo rozbity. W sierpniu reszta oddziału została podporządkowana Ludwikowi Więcławowi „Śląskiemu”, późniejszemu komendantowi Inspektoratu NZW „Hanka”. W lutym 1946 Gajda został mianowany szefem PAS NZW w Inspektoracie NZW „Maria”. W marcu 1946 przeniósł się do Tarnowa, by na tym terenie tworzyć oddział PAS NZW. Nawiązał kontakty z lokalnymi działaczami Brygad Wywiadowczych WiN. W nocy 7/8.08.1946 oddział został zlikwidowany, zatrzymano też „Tarzana”. 27.09.1946 r. WSR w Krakowie skazał go na karę śmierci, wyrok wykonano.

Więcej informacji

K. Sabat, „Na śmierć wychodził z celi spokojnie” – ostatnie chwile życia Tadeusza Gajdy „Tarzana”, Kwartalnik Wyklęci nr 4(12)/2018

K. Sabat, Walczyli o wolną i niezawisłą Polskę, w którą wierzyli i za którą umierać im przyszło. Żołnierze oddziału leśnego Tadeusza Gajdy „Tarzana”, Kwartalnik Wyklęci nr 3(7)/2017

K. Sabat, „Byłem żołnierzem – wykonywałem rozkazy zgodnie ze swoim sumieniem”. Tadeusz Gajda „Tarzan” (1924–1946), Kwartalnik Wyklęci nr 1(5)/2017

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.