Augustyn Dobrowolski

Pseudonim
Kruk
Stopień wojskowy
podporucznik
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
Data i miejsce śmierci
1996, Warszawa
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Pochodził z Wileńszczyzny. Był dowódcą plutonu w 6. Wileńskiej Brygadzie AK. Po bitwie o Wilno i początku zmasowanej akcji NKWD przeciwko kresowej AK, przedarł się na teren Białostocczyzny i ukrywał się na terenie pow. Bielsk Podlaski. W styczniu 1945 wstąpił do NOW, która wiosną 1945 przekształciła się w NZW. Ukończył konspiracyjną Szkołę Podchorążych przy KP „Burza” uzyskując pierwszą lokatę z wynikiem bardzo dobry. Awansował do stopnia sierżanta podchorążego i został zastępcą dowódcy oddziału bojowego por. Zbigniewa Zalewskiego ps. „Orłowski”. Wyróżnił się w bitwie pod Bodakami, gdy śmiałym atakiem przebił się z kilkunastoma żołnierzami przez linię okrążenia NKWD. Za ten wyczyn otrzymał awans do stopnia podporucznika oraz Krzyż Walecznych. Objął dowództwo przetrzebionego oddziału por. „Orłowskiego”, który zginął pod Bodakami i został wyznaczony na szefa PAS na powiat bielski. „Kruk” nie przyjął tej funkcji, otrzymał bezterminowy urlop i niebawem wyjechał z terenu Białostocczyzny. Nigdy nie ujawnił się przed władzą komunistyczną.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.