Czyż Czesław

Pseudonim
Dzik
Stopień wojskowy
plutonowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
1926 r. w m. Dudy (ówczesna gm. Łyse, pow. Ostrołęka)
Data i miejsce śmierci
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NSZ, NZW
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Od 1943 r. w NSZ. Następnie wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Powrócił w 1945 r. i został zaprzysiężony w NZW. Od jesieni 1945 r. szeregowy żołnierz w oddziale Michała Bierzyńskiego ps. „Sęp”, następnie mianowany dowódcą jednego z patroli (drużyn) w tym oddziale. We wrześniu 1946 r., w ramach reorganizacji oddziałów zbrojnych, objął funkcję szefa patrolu PAS na terenie IV batalionu łomżyńskiego o krypt. „Biebrza”. W marcu 1947 r. awansowany do stopnia plutonowego. Ujawnił się wraz ze swoimi podwładnymi w kwietniu 1947 r. We wrześniu 1948 r. został powołany do wojska, gdzie ukończył Szkołę Podoficerską. Z wojska zdezerterował w październiku 1949 r. w obawie przed aresztowaniem i powrócił na tereny byłej działalności konspiracyjnej. W 1950 r.
zorganizował 5-osobową grupę partyzancką. Została ona wymordowana w nocy z 15 na 16 sierpnia 1950 r. w okolicy wsi Kulesze-Chobotki (gm. Trzcianne) przez specjalną grupę operacyjną UB. Kluczową rolę odegrał agent UB Wacław Snarski krypt. „Księżyc”, który pozyskał zaufanie „Dzika” i „wystawił” całą grupę bezpiece. Sam „Dzik” nie został zastrzelony, lecz aresztowany i skazany 22 czerwca 1951 r. początkowo przez WSR w Białymstoku na karę śmierci. Kilka tygodni później NSW zamienił „kaes” na 15 lat więzienia. W więzieniach przesiedział 13 lat. Został zwolniony dopiero 23 grudnia 1963 r. i zamieszkał na Wybrzeżu.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.