Stanisław Cichoszewski

Pseudonim
Struś
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
08.03.1922, Miastko (pow. Leszno), s. Stanisława i Marii
Data i miejsce śmierci
09.12.1946, Poznań
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
WSGO "Warta"
Miejsce pochówku
Przebieg służby

Ogrodnik. Milicjant – po raz pierwszy aresztowany za „nieprzepisowe użycie broni”, w wyniku czego 07.11.1945 zginął w Górsku żołnierz sowiecki, uciekł w przeddzień ogłoszenia wyroku przez WSO w Poznaniu (3 lata więzienia). Żołnierz oddziału partyzanckiego „Rycerz”, następnie Czesława Lecińskiego „Szefa Czesia”. Zatrzymany 16.06.1946 w Górsku pow. Wolsztyn, oskarżony o udział w napadach na posterunki MO: 08.06.1946 w Bukowcu pow. N. Tomyśl, 15.06.1946 we Włoszakowicach pow. Leszno, udział w starciach z UB, MO i KBW pod Mochami, Barłocznią i Komorowskiem. Sądzony przez WSR w Poznaniu na sesji wyjazdowej w Wolsztynie (przew. składu Jan Zaborowski, bronił go adw. Zbigniew Smyczyński). 21.10.1946 skazany na karę śmierci (Sr 209/47 [829/46]). 18.11.1946 Bolesław Bierut nie skorzystał z prawa łaski. Wyrok wykonano 9 XII 1946 o godz. 11.30 w Poznaniu w obecności ks. Hieronima Lewandowskiego i prok. Jana Kaluby, jako dowódca plutonu egzekucyjnego Jan Młynarek. Opis więźnia: lat 24, wzrost 167, postawa przysadzista, włosy gęste, ciemnoblond, zarost rzadki ciemny, twarz zdrowa podłużna, czoło wysokie, oczy niebieskie, brwi ciemne, nos prosty mały, uszy średnie, zęby: brak 12, postawa i chód prosty. Żonaty z Ireną z d. Furmanek, zamieszkały w Miastku pow. Leszno.

Więcej informacji
Autor wpisu
dr hab. Waldemar Handke

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.