Morawski Wincenty

ps. „Rota”

Jarnutowski Bolesław

ps. „Boruta”

Koźniewski Marian

ps. „Walter”, „Kukułka”

Bobowski Zenon

ps. „Karol”, „Kruk”, „Stanisław I”

Grabowski Piotr

ps. „Złoty”

Milewski Stanisław

ps. „Zasław”

Samsel Stanisław

ps. „Wskazówka”

Grochowski Bolesław

ps. „Grot”, „Kułak”

Marzewski Franciszek

ps. „Ster”

Załęski Józef

ps. „Prawy”, „Pewny”