Ignacy Babiński

Pseudonim
Kmicic
Stopień wojskowy
Data i miejsce urodzenia, imiona rodziców
Plebanki
Data i miejsce śmierci
20 października 1945, Milewo Zabielne
Przynależność organizacyjna w okresie powojennym
NOW, NZW
Miejsce pochówku
Cmentarz w Zawadach
Przebieg służby

Przedwojenny działacz SN. W konspiracji niepodległościowej od 1942. Zaprzysiężony w Narodowej Organizacji Wojskowej, w 1943 dowodził niewielkim oddziałem partyzanckim, który jednocześnie pełnił funkcję grupy likwidacyjnej. Ponadto kierował Wydziałem VI Komendy Powiatowej NOW Wysokie Mazowieckie, a od 2 lutego 1945 Wydziałem I wyżej wymienionej Komendy. W kwietniu 1945 wszedł do NZW. Przez okres kilku tygodni kierował Wydziałem I (organizacyjnym) KP „Mazur”. W dniu 21 maja 1945 stanął na czele pionu walki zbrojnej – Pogotowia Akcji Specjalnej. Wiosną i latem dowodził kilkudziesięcioosobowym oddziałem partyzanckim, który przeprowadził akcje bojowe, m.in. zdobywając posterunki MO i organizując zasadzki na oddziały sowieckie. Za przywłaszczenie i defraudację pieniędzy i zdobytych przez organizację towarów został skazany na karę śmierci. Główną jednak przyczyną był konflikt osobisty z nowym Komendantem Okręgu NN ps. „Lis”, „Kotwicz”. „Kmicic” został zastrzelony 20 października 1945 w m. Milewo Zabielne. Spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Zawadach.

Więcej informacji

R. Radzik, Naszym hasłem Bóg i Ojczyzna. Okręg Białostocki NZW w fotografiach i dokumentach (1945-1956), 2021

Autor wpisu
Fundacja Kwartalnika „Wyklęci” - Projekt „Popularyzacja historii Żołnierzy Wyklętych - bohaterów pierwszej i drugiej konspiracji (wystawy, portale internetowe)” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Zaproponuj zmiany

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kwartalnika „Wyklęci”, adres: os. Kalinowe 21, lok. 89, 31-815 Kraków), e-mail: fundacjawykleci@gmail.com, nr tel.: 535 583 309
   We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Fundację Kwartalnika „Wyklęci” można kontaktować się z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres: fundacjawykleci@gmail.com.

  2. Pani/Pana dane, podane w wysłanej do nas wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie.

  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający całkowite zakończenie działań związanych z udzieleniem odpowiedzi na pytanie, a następnie w przypadku niektórych spraw, także przez okres przechowywania dokumentacji w archiwum.

  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadku jej udzielenia) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody odbywać się będzie poprzez wysłanie wycofania zgody na adres poczty elektronicznej: fundacjawykleci@gmail.com

  7. Jest Pan/Pani uprawniony(a) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z tytułu naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

  8. Odbiorcami Państwa danych będą: podmioty serwisujące nasze systemy informatyczne, podmioty dostarczające i utrzymujące oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania Państwa danych.

  9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza granice Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowych.

  10. Nie będziemy w żadnym wypadku podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym czynności polegających na profilowaniu użytkowników.