Szymborski Władysław

ps. „Bąk”

Sosnowski Ryszard

ps. „Wydra”

Siwecki Jerzy

Skarżyński Antoni

ps. „Łukasz”

Sielchanowicz Witold

Szafrański Marian

ps. „Zając”

Sikorski Władysław

ps. „Ostroga”

Sikorski Henryk

ps. „Gryf”, „Jarząbek”, ppor.

Suchocki Czesław

ps. „Kula”

Skrodzki Wacław

ps. „Wróbel”