Rawicki Kazimierz

ps. „Lech”

Rdest Jan

ps. „Uparty”

Ryczyński Franciszek

ps. „Atom”

Rajs Romuald

ps. „Bury”, kapitan

Rzepko Józef

ps. „Brzoza”, podporucznik

Rybnik Aleksander

ps. „Zając”, „Popławski”, „Dzik”, „Jerzy”

Rymsza Antoni

ps. „Maks”, kapitan

Rymsza Aldona

ps. „Aldona”

Rachwałowa Stanisława

ps. „Herbert”, „Herburta”, „Zygmunt”

Radomski Franciszek

ps. „Orzeł”, sierżant