Płocica Bolesław

ps. „Skowronek”

Piechnik Władysław

ps. „Jurek”

Przybyłowski Jan

ps. „Onufry”, porucznik

Półrul Stefan

bosmanmat

Pilarski Marian

ps. „Grom”, „Bończa”, „Jar”, „Olgierd”, „Major 134”, major

Pelak Tadeusz

ps. „Junak”, porucznik

Pawłowski Henryk

ps. „Henryk Orłowski”, „Długi”, plutonowy podchorąży

Pawłowski Włodzimierz

ps. „Kresowiak”, „Orelski”, „Myszkowski”, kapitan

Palarz Bolesław

ps. „Ogień”

Pobocha Michał

ps. „Bolesławski”, „Michałowski”, „Garda”, „Michał”, „Kogut”