Lipowski Artur

ps. „Turek”

Lamparczyk Alojzy Zbigniew

ps. „Kmicic”, kapitan

Lasoń Karol

ps. „Longin”, kapral

Laskowski Piotr

ps. „Bączek”, kapral

Leszczyński Józef

ps. „Krzak”

Lotczyk Czesław

ps. „Łodzianin”, kapral

Lasak Andrzej

ps. „Podbipięta”

Lipa Józef

ps. „Kukułka”, „Sewer”

Lenart Aleksander

ps. „Wilk”

Lewicki Zygmunt