Lutrzykowski Antoni

Lutostański Witold

ps. „Morowy”

Lutostański Stefan

ps. „Sikora”

Lutostański Stanisław

ps. „Wrona”

Lutostański Stanisław

ps. „Dzięcioł”

Lutostański Kazimierz

ps. „Ślepowron”

Lutostański Adam

ps. „Brzoza”

Lustychowa Maria Teresa

ps. „Hanka”, „Teresa”

Lupa Wacław

ps. „Żelazo”

Lupa Stanisław

ps. „Jastrząb”