Jędrzak Franciszek

Jęczmieniow Sergiusz

ps. „Kazimierz”

Jęczewski Szczepan

ps. „Poprost”

Jeżykowski Stanisław

ps. „Bystry”, „Jeleń”

Jeżewski Eugeniusz

ps. „Żbik”

Jeż Roch

Jeziorski Franciszek

ps. „Rafał”

Jezierski Bernard

Jeziorny Zenon

ps. „Zając”

Jeziorny Józef

ps. „Kościuszko”