Gołaszewska Helena

ps. „Stokrotka”

Gołaszewska Halina

ps. „Sarna”

Gołasiówna Janina

ps. „Skała”

Goluch Stefan

ps. „Bąk”

Golubiewski Henryk

ps. „Piasek”

Golubiewski Albin

ps. „Kolada”

Goliński Henryk

ps. „Wiśnia”

Goliński Henryk

ps. „Sokół”

Goliński Franciszek

ps. „Rak”

Goliczewski Bolesław

ps. „Grunwald”