Gosk Aleksander

ps. „Słupek”

Gosiewski Mieczysław

ps. „Sokół”

Gorzoch Wacław

ps. „Gołąb”

Gorzoch Konstanty

Gordziewicz Michał

Gordon Dominik

ps. „Wypał”

Goponiuk Paweł

ps. „Malutki”

Gontarz Antoni

Gontarski Bronisław

ps. „Bez”

Gombaszewski Bronisław

ps. „Piorun”