Dyderski Henryk

ps. „Dymek”, „Szatan”

Deptuła Józef

ps. „Twardy”

Daniszewski Edward

ps. „Tygrys”

Domitrz Bolesław

ps. „Wisa”

Domitrz Stefan

ps. „Sosna”