Andrulewicz Witold

Andrulewicz Piotr Paweł

Andrulewicz Janina

Andrulewicz Franciszek

Andrulewicz Antoni

Andruczyk Witold

Andruczyk Józef

ps. „Wiewiórka”

Andraka Marian

Andraka Bolesław

Ambrosiewicz Marian

ps. „Witos”, kpr. pchor./ppor. cz.w.