Andersz Feliks

ps. „Lech”

Adamkiewicz Jan

Adamczyk Franciszek

Adamczewski Bolesław

Adamczak Władysław

Adamczak Jadwiga