Andrzejewski Edward

ps. „Lis”

Adamski Stanisław

ps. „Sikora”, „Karwowski”

Awramienko Władysław

ps. „Brat”, „Lazur”, „Gwiazda”, „Dunajewski”, kpt.

Antończak Władysław

ps. „Czarny”, sierż.

Adamiec-Gracki Edmund

ps. „Bajan”

Azarewicz Apolinary

Atkielski Wincenty

ps. „Szpak”

Atkielski Piotr

Arasimowicz Mieczysław

ps. „Zadziora”, „Żulik”